Info over onze hond

Onze hond

100_0469

Een stukje Geschiedenis over de Bordeaux Dog

De Bordeaux Dog, of Dogue de Breton zoals men hem
heel vroeger noemde,vond zijn oorsprong in een lang verleden
Momenteel zijn onze hondenrassen in rasgroepen ingedeeld,
waarbij de Bordeaux Dog valt onder de groep dogachtigen.
De groep dogachtigen zijn alle breedschedelig met zwaar botten
met gelijke karaktertrekken. Uit de historie van de groep
dogachtigen blijkt dat ze al sinds eeuwen een belangrijke plaats
bij de mens innemen. Altijd al stond de hond in dienst van de
mens.
Hij werd gebruikt voor de jacht en ter verdediging van huis en
hof. Het typerende voor dogachtige rassen is hun over het
algemeen kalme aard, de rust die zij uitstralen, wat soms zelfs
flegmatiek kan overkomen. Hij komt over als een hond die traag
is, weinig actie vertoont en veel slaapt. Ziet men kopstudies van
doggen dan vindt men in hun expressie vaak dat dromerige
terug. Toch is hij een zeer goede waker en al lijkt hij te slapen, hij
blijft alert en houdt vanaf zijn slaapplaats het domein in de
gaten. Kenmerkend in het doggen karakter is de bijzondere
trouw aan de baas, ze blijven makkelijk op eigen erf en zijn geen
ongemotiveerde blaffers. Ondanks hun zware bouw kunnen ze
een goede snelheid ontwikkelen en hebben gezonde honden een
goed uithoudingsvermogen. Het rustige karakter maakt de dog
ook een geschikte huishond, onze machtige atleet is geen
ruziezoeker, hij wacht de strijd altijd af, want hij is bewust van
zijn kracht en gaat daar waardig mee om.

                                                                                                                                        Karakter

De bordeauxdog heeft een koppig en arrogant karakter maar is in de regel met veel geduld goed te trainen. Zodra de bordeauxdog een commando aangeleerd heeft vergeet hij dit nooit meer. Echter de snelheid in het opvolgen van een commando is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een herdershond; de bordeauxdog heeft nooit haast. Geduld, doorzettingsvermogen en enthousiasme zijn de toverwoorden voor een goede opvoeding, aangevuld met een beloning. Zodra een commando opgevolgd wordt, positief zijn en op het juiste moment belonen zijn de sleutels tot succes.